Jogszabályok

Kéménysepréshez kapcsolódó jogszabályok

Jogszabályok

  • 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről,
  • 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet - Korm rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáró 
  • 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól,
  • 253/1997.(XII.20.) Korm rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 
  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (11) bekezdése értelmében az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával - más hatósági eljárásokat megelőzően - köteles igazolható módon a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni.

A Pálfi és Pálfi Főnix Kft. a panaszok intézésére, az ingatlan tulajdonosa, használója részére telefonos elérhetőséggel működő ügyfélszolgálatot tart fenn.

Társaságunk az ügyfélszolgálat mellett az Ügyfelek részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Társaságunkkal. (az alábbi elérhetőségek bármelyikén)

A panasz beadásának módjai:

Szóbeli panaszközlés:

Ügyfélfogadási időben a +36 30 728 93 44-os telefonszámon.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a panaszközlésről hangfelvétel készül!

Hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 8.00-14.00

Írásbeli panaszközlés:

Postai levélküldeményben: 8400 Ajka Szilvágyi Károly utca 65.

Elektronikus levélben: kemenysepres@ppfonix.hu 

                                      

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készítünk, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának továbbítjuk.