Kéménysperő-ipari szolgáltatás

A kéményseprés, kémény ellenőrzés menete

Kéményellenőrzés menete

Az ellenőrzésre megjelenő dolgozó(k) szükség esetén kéményseprő igazolvánnyal igazolja magát. A kéményseprő munkáját szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi. Megvizsgálja a kémény műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési-, a vonatkozó építési-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai- és munkavédelmi előírások betartását.

A kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit. Annak eldöntése, hogy szükség van-e a kémény tisztítására, a kéményseprő szakmai felelőssége, azt az Ügyfélnek külön kérnie nem kell. Az ellenőrzés során biztosítani kell a hozzáférést a koromzsák ajtóhoz és a többi ellenőrző nyíláshoz, valamint a tüzelőberendezéshez.

A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében ellenőrzi az égéstermék maradéktalan eltávozását is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról, és fel kell tárni az esetleges hibákat, szabálytalanságokat is a teljes nyomvonal mentén.

E tevékenységhez szükség esetén célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgáló-eszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Kollégáink az égéstermék-elvezetőben összegyűlt anyagokat szükség szerint kiszedik, amihez a tulajdonosnak biztosítania kell egy arra alkalmas edényt vagy vödröt.

Munkavégzésének megtörténtét a BM rend. előírásainak megfelelő tartalmú, a tanúsítványon igazoltatja, amelynek egy példányát átadja az Ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél azon tanúsítványt, melyen életveszély hibakód kerül feltüntetésre, nem írja alá, illetve ha bármilyen okból a tanúsítványon egy meglévő életveszélyt jelző hibakód nem kerül feltüntetésre, úgy a Társaság a tanúsítványt utólag postai úton juttatja el az ügyfélnek. Az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés műszaki állapotának dokumentálásának érdekében a Közszolgáltató szükség esetén fényképfelvételeket készít.

Négy évente az éves ellenőrzés műveletei kiegészülnek a műszaki felülvizsgálat műveleteivel Ekkor a Közszolgáltató az ellenőrzés keretében a kémény(ek) füsttömörség próbáját, állapotának részletesebb vizsgálatát is elvégzi.

Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás vagy a műszaki felülvizsgálat során szabálytalanságot észlel, úgy a BM rend.-ben előírt hibakódot a tanúsítványon feltünteti. A hibakódok magyarázata a tanúsítvány hátoldalán megtalálható. A szabálytalanságok elhárítására a következő esedékes ellenőrzésig van lehetőség. Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok észlelésekor azon túl, hogy a hibakódok a  tanúsítvány megfelelő rovataiban feltüntetésre kerülnek, a tanúsítvány e. pontjában található Figyelemfelhívás nyomtatványt is kiállít a Közszolgáltató a kémény további használatának tilalmáról. Ebben az esetben a hatósági és gázszolgáltatói átjelentés haladéktalanul megtörténik. Az elhárítás igazolására megfelelő minősítésű kéményseprő-ipari nyilatkozat szükséges. A kémények további használat ebben az esetben tilos!

Figyelemfelhívás nyomtatványok aláírásával az abban foglaltak tudomásul vételre kerülnek az átvevő által.

A tanúsítványon szereplő adatok nem megfelelősége esetén a Közszolgáltató munkatársa jogosult átvenni az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.